Ficha Técnica


CRDO Monterrei Ficha Técnica

Datos da D.O. Monterrei

Estructura Productiva da D.O. Monterrei

    Superficie (Ha) Número Viticultores Número adegas
  2008 357 328 23
  2009 395 353 25
  2010 386 376 25
  2011 394 348 25
  2012 403 364 25
  2013 434 365 23
  2014 463 384 24
  2015 533 446 25
  2016 571 447 25
  2017 566 426 26
  2018  579  418  26 

Variedades de uva

    Preferentes Autorizadas
  Brancas Dona Blanca, Godello e Treixadura Branca de Monterrei, Caiño Branco, Albariño e Loureira
  Tintas Mencía e Merenzao Tempranillo, Caió Tinto e Sousón

Evolución da producción

    Produción total (Kg) Variedades Brancas (Kg) Variedades Tintas (Kg)
  2008 1.357.745,5 894.014,9 463.730,6
  2009 2.057.876 1.371.406,5 686.469,5
  2010 2.423.542,5 1.817.374,7 606.167,9
  2011 2.199.420,0 1.554.668,5 644.751,5
  2012 2.710.891 1.806.670 904.221
  2013 2.316.533 1.664.243 652.290
  2014 2.820.213,4 1.922.578,8 897.634,6
  2015 4.730.522,7 3.160.366,8 1.570.155,9
  2016 4.470.338 3.038.204,8 1.432.133,2
  2017 2.884.103,0 1.946.646,5 937.456,5
  2018  5.591.823,5 3.689.415,6  1.902.407,9 

Distribución por variedades colleita 2018

    Variedades % Pref/Aut

  Brancas

  65,98%

   

  Dona Branca 08,17 Preferentes 61,65%
  Godello 58,07
  Treixadura 27,20
  Albariño 05,34 Autorizadas 04,33%
  Branca de Monterrei 00,00
  Caiño Branco 00,00
  Loureira 01,21

  Tintas

  34,02%

  Mencía 83,24 Preferentes 29,08%
  Merenzao 02,25
  Tempranillo (Araúxa) 12,54 Autorizadas 04,94%
  Caiño Tinto 00,24
  Sousón 01,74

Descubre unha paisaxe bañada polas cores do viño, a historia e

a gastronomía dunha terra que che sorprenderá "A ruta do viño".