Taxas


CRDO Monterrei Taxas Aplicables

 
 

Segundo o establecido na modificación do regulamento da D.O. Monterrei eo seu Consello Regulador do 31/07/2009- DOG Nº149.

A titulares de viñedos

Taxa de Inscrición

  • Taxa feita no momento da inscrición no rexistro do D.O. Monterrei: 60 euros / hectárea inscrita no rexistro de C.R.D.O. Monterrei

(valor equivalente a unha porcentaxe do valor teórico potencial da produción, obtido como produto da superficie inscrita, o rendemento medio por unidade de área e o prezo medio da uva) Aprobado en Pleno 89 do 02/08/2002)

Taxa pola actividade na Denominación

  • Taxa Anual aplicada por área inscrita no rexistro da DO. Monterrei: 60 euros/hectárea inscrita no rexistro de C.R.D.O. Monterrei

(Valor equivalente a unha porcentaxe do valor teórico potencial de produción, obtido como produto da superficie inscrita, o rendemento medio por unidade de área e o prezo medio da uva, aprobado no Pleno 117 do 22/01/2008)

A titulares de adegas

Taxa para o servizo de control na vendima

  • Taxa que se aplicará por kg de uva nun único pagamento anual para adegas que reciben uvas para a elaboración do viño: 0,006 €/Kg

(Valor equivalente a unha porcentaxe do valor medio estimado das uvas. Aprobado no Pleno 89 do 02/08/2002)

Taxa para o servizo de Cualificación

  • Taxa aplicada ao produto cuberto e comercializado. Será pagado polas adegas ás que se atopa o C.R. califique o viño para a súa comercialización como viño da DO. Monterrei: 0,06 €/litro.

(Valor equivalente a unha porcentaxe do valor medio do viño, calculado segundo o volume de cada elemento eo seu prezo unitario estimado. Aprobado no Pleno 89 do 02/08/2002)

Taxa para o servizo de emisión de etiquetas posteriores

  • Venda por unidade de selo: estará satisfeita polas adegas que soliciten devolver etiquetas para o seu uso nos viños do D.O. Monterrei: 0,02 €.

(O seu importe corresponde ao dobre do valor material de produción e distribución das etiquetas posteriores. Aprobado no Pleno 89 do 02/08/2002)

Descubre unha paisaxe bañada polas cores do viño, a historia e

a gastronomía dunha terra que che sorprenderá "A ruta do viño".
parallax background