A D.O. Monterrei alcanza o seu máximo histórico: 5.633.717,3 quilogramos de uva na campaña 2019