A D.O. Monterrei colabora nas “I Xornadas de Historia e Literatura da vila de Monterrei ”da UNED Ourense