A D.O. Monterrei colabora no curso “A contribución da comunidade xudía á historia da cidade de Monterrei” da UNED Ourense