Finaliza a acción formativa sobre transporte, conservación e servizo do viño