Monterrei, a primeira denominación de orixe vitivinícola galega cun décimo de Lotería Nacional