Gallaecia define os viños de Monterrei como “brancos diversos e frescos, e tintos marcando territorio”