Gallaecia define os viños de Monterrei como “brancos intensos e complexos, e tintos marcando variedade e territorio”