The wines of the D.O. Monterrei travel to Mariña Lucense