A Asociación de CC.RR. Vitivinícolas Galegos e das I. X. Augardentes e Licores Tradicionais de Galicia define o programa de accións promocionais e formativas para o 2021